RSS Feed
Knowledgebase : Hosting > MDaemon mail server

Poštovani, da bi svojim klijentima omogućila sigurnu i pouzdanu mail korespodenciju firma QSS je uvela certifikat za svoje mail servere. Certifikati...
Mail server mail.qss.ba podržava bilo koji vid Email klijent postavki POP3, IMAP kao i sve Standard i SSL portove. Osnovne informacije prilikom p...
QSS d.o.o. Sarajevo, Dejzina Bikića bb, 71000 Sarajevo, BiH; tel.: ++387 33 563 000

Help Desk Software by Kayako