Knowledgebase: Hosting > MDaemon mail server
Osnovne informacije mail.qss.ba Email servera - Basic Information about Email server mail.qss.ba
Posted by Armin Hasecic, Last modified by Armin Hasecic on 09 February 2016 11:08 AM

Mail server mail.qss.ba podržava bilo koji vid Email klijent postavki POP3, IMAP kao i sve Standard i SSL portove.

Osnovne informacije prilikom podešavanja accounta u Email klijentu:

Incoming mail server mail.qss.ba (opcionalno 109.205.32.42)
Outgoing mail server mail.qss.ba (opcionalno 109.205.32.42)
Username (Account Name/User ID) Full email address / puna email adresa
Password (šifra)  
Turn on / Uključena opcija (Microsoft Outlook, Outlook Express): My outgoing SMTP server require Authentication
Authentication (Mac, Ipad, Ibook): Select Use Secure Socket Layer (SSL)
   
Prilikom podešavanja mail portova možete koristiti SSL portove ili Standard portove:
The following email ports can be used: Standard or SSL ports: 
   
Standard Port Configuration SSL Port Configuration
IN/OUT mail server: mail.yourdomain.com IN/OUT mail server: mail.qss.ba
Standard ports: SSL ports:
POP3: 110 POP3 SSL: 995
SMTP: 25 or 587 * SMTP SSL: 465 or 587 with TLS
IMAP: 143 IMAP SSL: 993
 

Korištenjem SSL portova potrebno je uključiti checkbox "This server requires an encrypted connection (SSL)" za POP3 i SMTP

Turn on checkbox "This server requires an encrypted connection (SSL)" for POP3 i SMTP

   

* Kako većina ISP providera na određenim internet paketima (poznati kao ADSL ili slični home paketi) ima restrikciju (zabranu) standard SMTP porta 25 morate koristiti alternativni standard port 587.
* Many ISPs are now blocking port 25. If you are unable to send email but are able to receive, you may need to change your outgoing SMTP server port to 587.

Korisnik po želji može podesiti ili POP3 ili IMAP opciju u svom Email klijentu. Preporučena konfiguracija email accounta na Email klijentu jeste Secure SSL.

Detaljno uputstvo kako ispravno podesiti Secure Email klijent možete naći na linku: https://support.qss.ba/index.php?/Knowledgebase/Article/View/30/28/

Kako ispravno funkcionisanje emaila isključivo zavisi od postavki/konfiguracije vaše mreže, vašeg Firewalla, vašeg ISP providera morate i vi prilagoditi postavke email accounta gore navedenim konfiguracijama.
Ukoliko neka od gore navedenih konfiguracija ne podržava (zabranjeni su na Firewallu ili ISP provideru) neki od navedenih portova (ili standard ili SSL) morate i vi podesiti vaš email account sa onim portovima koji su dopušteni na vašem Firewallu ili kod vašeg ISP providera.
Ukoliko se nalazite van ureda odnosno negdje na službenom putu (druge kompanije, hoteli, aerodromi, public mjesta, itd) može se desiti da ta “domaćin” mreža neće dopustiti slanje ili primanje emaila kroz tu infrastrukturu jer su zabranjeni neki od navedenih portova ili je zabranjeno saobraćanje mailova koji ne koriste postavke njihovih mail servera/relay-a.
U tim slučajevima vam je dostupna opcija webmail (https://mail.qss.ba/ ili http://webmail.vasadomena.ba) koja neće biti pogođena zabranama/restrikcijama takvih mjesta. 

U slučaju nekih problema ili pitanja slobodno nas kontaktirajte slanjem maila na support @ qss.ba ili direktno putem support portala https://support.qss.ba

 

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

QSS d.o.o. Sarajevo, Dejzina Bikića bb, 71000 Sarajevo, BiH; tel.: ++387 33 563 000

Help Desk Software by Kayako