Knowledgebase: Hosting > Zimbra mail server
Uputa podesavanja Secure Email Accounta - zimbra.internet.ba
Posted by Armin Hasecic, Last modified by Armin Hasecic on 02 November 2015 12:33 PM

Poštovani,

da bi svojim klijentima omogućila sigurnu i pouzdanu email korespodenciju firma QSS je uvela certifikat za svoje email servere. Certifikati omogućuju sigurnu email komunikaciju sa potvređenim identitetom pošiljaoca emaila.
Takođe, email komunikacija je enkriptovana čime je zagarantovana i tajnost vaših podataka.
Ukoliko želite koristiti ovu uslugu potrebno je napraviti izmjene na već postojećem accountu ili kreirati novi account u email klijentu. Izmjene se odnose na INCOMING i OUTGOING mail server kao i portove POP3, SMTP i IMAP protokola gdje se mijenjaju sa POP3S, SMTPS i IMAPS protokolima.

Više informacija kako ispravno podesiti email klijent možete naći u prilogu .pdf dokumenta.



Attachments 
 
 7.5.02-39 uputa-podesavanje-mail-accounta-zimbra.internet.ba.pdf (625.48 KB)
(0 vote(s))
Helpful
Not helpful

QSS d.o.o. Sarajevo, Dejzina Bikića bb, 71000 Sarajevo, BiH; tel.: ++387 33 563 000

Help Desk Software by Kayako